Miljöpolicy

Vi vill ta en aktiv del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I utförandet av rörmokaretjänster orsakar vi miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser och förbrukning av material. Bygg Vvs El Stockholm AB har en unik möjlighet att påverka kunderna till att fatta kloka miljöbeslut.

Ingen kan göra allt men alla kan göra lite

BVEAB åtar sig att följa den lagstiftning som finns samt att ständigt arbeta för att förbättra sina miljöprestanda. Detta genom att vara lyhörda för goda idéer från medarbetare, kunder och omvärlden. Arbetsmetoderna att utföra tjänsterna ska kontinuerligt utvärderas ur ett miljöperspektiv.

BVEAB ska ha ett aktivt miljöarbete som eftersträvar:

Enkla tips

Genom att byta ut tio av de glödlampor som lyser under längst tid mot lågenergilampor eller kompaktlysrör kan du spara cirka 500 kWh per år.

Det går i normalfallet åt tre gånger så mycket energi för att torka kläderna som att tvätta dem. Välj en tvättmaskin med bra centrifugering, det sparar både tid och energi.

 

Att värma vatten görs energieffektivast i en vattenkokare.

Se till att kylen och frysen har hela tätningslister på dörrarna. Byt gummi-listerna om de går sönder.

Allt som drivs på el, anslutningskabel eller batteri, lämnas på återvinningscentralerna.

För varje kilo hårdplast som materialåtervinns sparar vi en liter olja. Av den plast som återvinns tillverkas alltifrån blomkrukor, kontorsstolar till diskborstar och bärkassar.

Dricker ni mycket kolsyrat vatten kan en kolsyrningsapparat i hemmet spara miljö, ekonomi och rygg.