behörig_vatrum_cmyk

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området. Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

per

PlattsättningsEntreprenörers Riksförening

PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4000 medlemsföretag.

PER-företagen kan även välja att gå en speciell utbildning för att bli ett Auktoriserat företag. Utbildningen omfattar en grundkurs med ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö samt fortbildning i olika ämnen vartannat år. De auktoriserade företagen har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.