SÅ GÅR EN BADRUMSRENOVERING TILL – STEG FÖR STEG

HEMBESÖK, INFORMATIONSINHÄMTNING FÖR OFFERT

Bygg Vvs El Stockholm AB gör alltid ett kostnadsfritt besök i det badrum som ska renoveras, där vi inhämtar dina önskemål och krav tillsammans med badrumsrenoveringens övriga förutsättningar.

OFFERT BADRUMSRENOVERING

Efter hembesöket lämnar vi en kostnadsfri offert för badrumsrenoveringen. Som regel lämnas ett fast pris, i vissa fall ett ungefärligt pris om förutsättningarna i flera delar är okända.

UPPDRAGSAVTAL BADRUMSRENOVERING

När offerten accepterats undertecknas ett uppdragsavtal, i vilket ramarna kring badrumsrenoveringen preciseras. Vad som ingår, vilket material Bygg Vvs El Stockholm AB tillhandahåller och vilket material som beställaren ansvarar för, när betalningar ska genomföras, start och slutdatum, vite vid eventuellt försening, Bygg Vvs El Stockholm AB garantiansvar samt våra skyldigheter gentemot er som beställare Bygg Vvs El Stockholm AB uppdragsavtal grundar sig på konsumenttjänstelagen.

PROJEKTPLANERING 

Innan badrumsrenoveringen påbörjas träffas Ronnie/projektledaren och beställaren (kunden) för att gå igenom detaljerna inför badrumsrenoveringen. Här avhandlas detaljfrågor som placering av inredning, höjd på handfat, belysningspunkter, hur kakelplattorna placeras, fog bredd mellan plattorna, etc. Projektplaneringen utgör sedan underlag för hantverkarna under renoveringsarbetet.

DAG 1 FÖRBEREDELSE, ETABLERING, TÄCKNING

Första dagen täcks golv, väggar och hörn med papp och masonit för att skydda övriga delar i bostaden. Dörröppningar plastas in för att minska spridning av damm i bostaden. Byggmaterial och verktyg kommer på plats. Om lokal vattenavstängning i badrummet saknas pluggas vattenrören igen. Oftast använder vi en frysmaskin som skapar en ispropp i rören vid vattenavstängning, på så vis undviks vattenavstängning i hela fastigheten.

DAG 2-3 RIVNING

Allt i badrummet ska som regel rivas ut, allt från porslin till golv, väggar och tak. Golvbrunnen bilas upp (måste alltid bytas) samt bilning för nya avloppsrör när det ingår i badrumsrenoveringen.

DAG 4-5 FÖRARBETEN, EL OCH VVS

Här ska all el dras fram till alla förbrukare, så som golvvärme, belysning, handdukstork, tvättmaskin, eluttag etc. Rörarbeten förbereds, dolda rör installeras, golvbrunnsbyte och övriga rörkopplingar.

DAG 6-7 UNDERARBETE, GOLV, VÄGGAR OCH TAK

Nu reglas väggar för att uppfylla de nya regeltäthetskraven, därefter monteras våtrumsskivor på väggarna. Massiva väggar spacklas/putsas och riktas upp för att nå godkänd toleransnivå. Ojämnheter och ihåligheter spacklas igen. Om ett nytt innertak ska installeras så byggs det nu. Om golvet består av träbjälklag reglas och förstärks golvet. Golvbrunnen installeras och gjuts in.

DAG 8 GOLVVÄRME OCH FLYTSPACKEL

Om golvvärme ska installeras så görs det nu. Därefter ska golvet flytspacklas med fall mot golvbrunnen. Normen från BKR (Byggkeramikrådet) är att det ska finnas fall i hela badrummet. Innan golvet flytspacklas måste golvvärme kontrolleras och mätas.

DAG 9 TÄTSKIKT

Nu appliceras tätskikt på golv samt väggar. En membranduk limmas fast med ett speciellt tätskiktslim. Alla genomföringar täcks med manschetter. Alla skarvar försluts med fuktspärr. Bygg Vvs El Stockholm AB använder tätskikt från Mapei

DAG 10-12 PLANERING OCH PLATTSÄTTNING 

Innan plattsättningen påbörjas genomförs en noggrann mätning och planering av fördelning av plattor, passbitar, avslut, fog linjer m.m. Därefter sätts plattor på vägg, följt av golv. När plattsättningen är klar fogas skarvarna med den kulör som kunden bestämt. Planeringen tillsammans med plattsättningen är ett av de viktigaste momenten för hur det färdiga badrummet senare kommer att uppfattas.

DAG 13-15 FÄRDIGSTÄLLANDE

Taket spacklas, förstryks med våtrumsgrund och färdigstryks med våtrumsfärg. Nya dörrfoder monteras tillsammans med ny tröskel. Ska karm och dörr bytas görs det nu.

All rördragning färdigställs och ansluts. Badrumsinredning, wc, tvättställ, beslag, handdukstork, krokar, badkar eller duschvägg etc. monteras. Termostat till golvvärme, dimmers, strömbrytare, belysning, uttag etc. monteras. Silikonfogar appliceras i alla innerhörn.

Därefter återstår grovstädning, all skydds täckning som lagts i bostaden tas bort, verktyg och material forslas bort. Det nya badrummet är nu redo att börja användas.

SLUTBESIKTNING

Efter att badrumsrenoveringen har slutförts genomförs en slutbesiktning av arbetet av projektledaren tillsammans med beställaren. En opartisk besiktningsman kan närvara om beställaren så önskar. Ett besiktningsprotokoll upprättas, i vilket samtliga delar av besiktningen dokumenteras. En genomgång över drift och skötsel ges av projektledaren.

AVRÄKNING OCH AVSLUT

När badrumsrenoveringen har godkänts vid slutbesiktningen och eventuella brister åtgärdats träffas beställaren och kundansvarig för att slutgiltigt avsluta projektet. Kvalitetsdokument, intyg, besiktningsprotokoll, avräkning och annan dokumentation överlämnas till kunden. Nu har vi fått en nöjd kund till…